Polisi- polisi berkaitan blog dan cara penggunaan

Polisi Penafian

Sebarang kandungan dalam blog ini (www.aldasir.com) dihasilkan berdasarkan pengetahuan, hasil perkongsian guru kewangan dan pelabauran emas dan juga pengalaman penulis menyimpan emas sejak tahun 2012.

Penulis tidak akan menanggung sebarang liabiliti atas apa jua kecacatan, kejadian, kerugian mahupun kes perundangan membabitkan kandungan blog ini.

Walaubagaimanapun, penulis blog telah dengan sedaya upaya memastikan kandungan yang dihasilkan menerusi blog ini mengandungi maklumat yang tepat dan berautoriti untuk setiap subjek yang dibincangkan.

Kandungan blog ini tidak boleh dianggap menggantikan/memberikan khidmat nasihat kewangan, perundangan, perakaunan mahupun khidmat profesional yang lain.

Sekiranya nasihat atau penerangan pakar diperlukan, sila dapatkan nasihat dan khidmat profesional daripada individu yang berkelayakan.

 

Polisi Data Peribadi Pelawat Blog

Penulis blog tidak menggunakan data peribadi pelawat yang diperoleh melalui blog ini untuk kepentingan-kepentingan lain selain daripada menggunakannya untuk menganalisa statistik paparan atas setiap halaman blog dengan menggunakan cookies, yang mana boleh dinyahaktif oleh pelawat pada bila-bila masa melalui pengaturan tetapan (setting) pada pelayar internet pelawat.

Pemilik blog tidak berkongsi data peribadi pelawat kepada mana-mana pihak untuk apa-apa jua keperluan selain yang dibenarkan undang-undang semasa.

 

Polisi Komen 

Pemilik blog berhak untuk menyekat, mengubah atau memadam sebarang komen yang dikemukan pihak lain tanpa sebarang notis jika komen tersebut tidak mematuhi syarat-syarat yang ditetapkan penulis blog (sama ada bertulis atau tidak) seperti contoh yang berikut:

  • mengandungi kandungan spam atau mirip konten spam
  • mengandungi kata-kata kesat/cacian/hinaan
  • mengandungi kata-kata yang dianggap menyentuh sensitiviti pihak lain
  • mengandungi kata-kata yang dianggap menyerang pihak lain

 

Penulis blog tidak bertanggungjawab dan tidak menanggung sebarang liabiliti ke atas mana-mana komen atau perkongsian artikel yang ditulis oleh pihak lain menerusi blog ini.

Sebarang liabiliti adalah 100% atas tanggungjawab pemberi komen  ataupun pihak lain yang kongsikan artikel tersebut.

 

Polisi Penggunaan

Sebarang kandungan dalam blog ini adalah hak milik penulis blog, kecuali dinyatakan sebaliknya atau atas sebarang insiden yang dikenalpasti/tidak dikenalpasti.

Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan isi kandungan dalam blog ini dalam apa jua bentuk, dan dengan apa cara sekalipun, sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman, ataupun cara lain sebelum mendapat keizinan daripada pemilik blog.

Pemilik blog tidak bertanggungjawab atau menanggung sebarang liabiliti atas sebarang kandungan blog ini yang diterbitkan semula oleh pihak lain dalam apa jua bentuk samaada dengan atau tanpa kebenaran.

Pemilik blog berhak mengubah sebarang terma dan syarat yang dinyatakan dalam polisi ini pada bila-bila masa samaada dengan atau tanpa notis pemberitahuan.

 

Sahabat emas anda,

 

Aldasir Bin Rudy
Hak cipta terpelihara © aldasir.com
Authorised Dealer Public Gold
Kod Dealer: PG00084469
WA: 016-7771685 | Call: 010-5937999